Fakta om Celiaki

Celiaki är en livslång autoimmun sjukdom där intag av gluten kan utlösa en kraftig inflammatorisk reaktion som skadar tunntarmen och hämmar absorptionen av viktiga näringsämnen.

Symptomen är uppkördhet, buksmärta, diarré, förstoppning, viktnedgång, trötthet. Celiaki drabbar cirka 1 % av befolkningen1, 2 och 90 % av personer med celiaki förblir odiagnostiserade3. Om celiaki lämnas utan behandling kan det leda till långvariga hälsoproblem som infertilitet, osteoporos och gastrointestinal cancer4. Glutenfri kost förebygger alla symptom och leder till en förbättrad livskvalitet5, 6. IgA-brist är en av de vanligaste primära immunbristsjukdomarna”.7Referenser
1   Accomando S. et al. The Global Village of Coeliac Disease. Dig Liver Dis. 2004 Jul 36(7):492-8. Review
2   West J, Logan RF, Hill PG. Seroprevalence, correlates, and characteristics of undetected coeliac disease in England. Gut. 2003;52:960–965.
3   Ravikumara M. et al. Ninety percent of coeliac disease is being missed. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2007 Oct 45(4):497-9
4   Moher D. et al. Evidence Report. Technology Assessment Number 194 – Coeliac Disease. University of Ottawa Evidence-based Practice Center, University of Ottawa, Ottawa, Canada
5   Green PHR, Stavropoulos SN, Panagi SG, et al. Characteristics of adult coeliac disease in the USA: results of a national survey. Am J Gastroenterol. 2001;96:126–131.
6  Mustalahti K, Lohiniemi S, Collin P, Vuolteenaho N, Laippala P, Maki M. Gluten-free diet and quality of life in patients with screendetected coeliac disease. Eff Clin Pract. 2002;5:105–113.
7  Latiff AH et al. The clinical significance of immunoglobulin A deficiency. Ann Clin Biochem 2007 Mar 44:131-9

        Debiopharm Valais Award
        Frost & Sullivan Award